Schrijf een testimonial

Waarom ben je aan deze training begonnen ?
Wat mij aansprak in deze training is... (vul het grootste inzicht in wat je tijdens deze training gekregen hebt)
Door... (iets wat wij heel goed doen) hielp de coach/trainer mij om (noem een specifiek of meetbaar resultaat wat veel voor jou betekend heeft)
Mogen wij jouw foto gebruiken voor deze testimonial (anders gebruiken we een fictieve) ? Zo ja, wil je die ons opsturen ?
>
Wishlist Member WooCommerce Plus - Sell Your Membership Products With WooCommerce The Right Way .